امروز برابر است با :27 خرداد 1403

محمدجواد محبت

محمدجواد محبت، معلم و شاعر شعر معروف بچه‌ مدرسه‌ای‌ها در سال 1322 در کرمانشاه به دنیا آمد.

محمدجواد محبت، معلم و شاعر شعر معروف بچه‌ مدرسه‌ای‌ها در سال 1322 در کرمانشاه به دنیا آمد.

دوران زندگی و تحصیلات

محمد جواد محبت، کودکی و تحصیلات خود را در کرمانشاه گذراند و سپس به عنوان معلم در روستاهای قصر شیرین به خدمت مشغول شد. شعرهای او از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۴ در مجلات توفیق، خوشه، روشنفکر، دریچه، تهران مصور و هفته‌نامه مشیر چاپ می‌شد. از سال ۶۲ به گروه مؤلفین کتاب‌های درسی پیوست و آثاری از او در کتاب‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی درج شد.

محبت همچنین در زمینه نقد شعر و قصه‌نویسی فعال است. او از آغاز فعالیت خود تا به امروز با کانون شعرا و نویسندگان امور تربیتی اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه و انجمن‌های ادبی رشید یاسمی، شعر جوان و ادیبان ایران همکاری داشته‌است.

وی یکی از چهار شاعری است که جایزه شعر فروغ به او اختصاص یافته‌است. وی از شاعران توانا و چهره‌های ماندگار و نام آشنای کرمانشاه و کشور است. وی دارای دیپلم از دانشسرای مقدماتی است و پس از طی مراحل تحصیل به استخدام آموزش و پرورش درآمد.

از خیمه‌های عاشورا، آن سوی چهره زرد خورشید، موج عطرهای بهشتی، خانه هل اتی (شعرهای علوی)، آه… ای بانوی طوبی سایه آه… (فاطمیات)، گریه دل ناصبوران (شعرهای عاشورایی)، گلوی سبز آواز، خاطرات سبز (مجموعه شعر نوجوانان)، از مرزهای فریاد (دفتر سروده‌های انقلابی)، گزیده ادبیات معاصر (مجموعه شعر)، قلب را فرصت حضور دهید (مجموعه شعر)، رگبار کلمات، کوچه باغ آسمان، با بال این پرنده سفر کن تعدادی از آثار وی است، اما معروف‌ترین اثر محمدجواد محبت شعر کاجستان (دو کاج) او است که در کتاب درسی ابتدایی به چاپ رسیده است.

محمدجواد محبت، شاعر خوش قریحه و نام آور کرمانشاهی مبتکر شعر گفتاری و از پیشگامان شعر اعتراض در دوران ستمشاهی است. این هنرمند نام آور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا آغاز شعر سرایی خود را در ۱۳ سالگی عنوان کرد و گفت: ” اولین اثر خود را در سن ۱۳ سالگی سرودم که در صفحه نخست نشریه “مشیر” در تهران به چاپ رسید.

از سال ۱۳۴۵ شعرهای جدی من که غالبا مایه های سیاسی داشت در نشریاتی همچون خوشه، تهران مصور، روشنفکر و اطلاعات هفتگی منتشر می شد که نمونه ای از این سروده ها را می توان در کتاب شب های شعر خوشه که چاپ سوم آن درسال ۸۰ منتشر شده، دید.”

محمد جواد محبت به گفته خود، در سالهای ۵۰ و ۵۶ به خاطر سرودن و چاپ شعرهای سیاسی، انقلابی دستگیر و مدتی را در زندان ساواک در شهرستان های قصرشیرین و مشهد بسر برد. سرایش بخشی از منظومه “فصلی از یادها” پیش از پیروزی انقلاب، جایزه شعر فروغ را نصیب او کرد ( ۱۳۵۲) و پس از انقلاب (سال‌های ۶۰ و ۶۱) در گروه شاعران بلند آوازه نوپرداز برنده جایزه شعر جنگ شد.

و در سال ۶۲ برای ویرایش کتابهای درسی به سازمان برنامه ریزی و تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش دعوت و از سال ۱۳۶۳ شعرهای فصل ها، نماز و دو کاج و آشنای همیشه خوب او در کتاب‌های فارسی دوم و سوم و چهارم و پنجم ابتدایی به چاپ رسید.

برخی ازآثار نثر بدون امضای وی نیز همچون نوجوان بسیجی و مشکلی که آسان بود در کتاب های فارسی سوم و چهارم ابتدایی آمده است. از محمدجواد محبت در مجموع ۱۴ اثر تصنیفی (دفتر شعر مستقل) و هفت اثر تالیفی تاکنون چاپ و منتشر شده است.

آرا و گرایش‌های خاص

محمدجواد محبت بنا به عقیده و آرایی که دارد مخالف جنگ و خونریزی بود. وی بیانیه‌ای که از سوی روشنفکران و آزادیخواهان ایران علیه جنگ آمریکا و عراق صادر شد را امضاء کرد و تمایل خود را به صلح و دوستی ابراز داشت.

آثار محمد جواد محبت

تعدادی از آثار وی به شرح زیر هستند:

مجموعه‌های مشترک

پرواز عشق “شهدای عرفه/ پرواز ۲۳۲”: مجموعه‌ی شعر در رثای سردار شهید احمد کاظمی و ۱۱ نفر از همراهان، اشعاری از حسین اسرافیلی، رضا اسماعیلی، شیرینعلی گلمرادی، عبدالرحیم سعیدی‌راد، محمدجواد محبت، به کوشش محمدقاسم فروغی‌جهرمی، تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اداره روابط عمومی و انتشارات، ‏‫‏۱۳۸۸.

 • از خیمه‌های عاشورا
 • آن سوی چهره زرد خورشید
 • گزیده ادبیات معاصر (مجموعه شعر) ۱۳۷۸
 • گلوی سبز آواز (مجموعه شعرهایی برای حضرت امام (ره)) ۱۳۷۹
 • از مرزهای فریاد (دفتر سروده‌های انقلابی) ۱۳۸0
 • خانهٔ هل اتی (شعرهای علوی)۱۳۸۰
 • خاطرات سبز (مجموعه شعر نوجوانان) ۱۳۸۰
 • قلب را فرصت حضور دهید (مجموعه شعر) ۱۳۸۰
 • کوچه باغ آسمان: ن‍م‍ازان‍ه‌ه‍ای ن‍وی‍اف‍ت‍ه‌، (دف‍ت‍ر دوم ک‍ت‍اب “ق‍ل‍ب را ف‍رص‍ت ح‍ض‍ور ده‍ی‍د”) ۱۳۸۰
 • آه… ای بانوی طوبی سایه آه… (فاطمیات) ۱۳۸۱
 • کجایی گریه دل ناصبوران (شعرهای عاشورایی) ۱۳۸۱
 • رگبار کلمات: ق‍ص‍ر ش‍ی‍ری‍ن و ی‍اد ن‍ی‍ش‍اب‍ور (شعر جنگ) ۱۳۸۱
 • موج عطرهای بهشتی (سروده‌هایی برای مجمد) ۱۳۸۲
 • ب‍ه‍ار ب‍ی پ‍ای‍ی‍ز: م‍ج‍م‍وع‍ه ش‍ع‍ر، ک‍رم‍ان‍ش‍اه: ص‍ب‍ح روش‍ن، ۱۳۸۲.
 • ب‍ا ب‍ال ای‍ن پ‍رن‍ده س‍ف‍ر ک‍ن‌۱۳۸۳
 • صحایف گل سرخ: شعر موعود ۱۳۸۵.
 • اشک، لطف می‌کند، اداره‌ی امور فرهنگی آستان قدس رضوی، معاونت تبلیغات و ارتباط اسلامی، مشهد: انتشارات قدس رضوی‏‫‏، ۱۳۸۵.
 • از سال‌های دور و نزدیک: گزیده‌ی اشعار محمدجواد محبت، تهران: مؤسسه‌ی نمایشگاه‌های ایران، نشر تکا‏‫‏، ۱۳۸۷.
 • نت آواز قناری‌ها، کرمانشاه: صبح روشن‏‫، ۱۳۹۰.
 • نردبان آسمان: مجموعه شعر نماز، به سفارش مرکز آفرینش‌های ادبی استان کرمانشاه، تهران: شرکت انتشارات سوره مهر، ‏‫‏۱۳۹۶.
 • با چشم‌های شرقی:‏‫ دفتر غزل‌های محمدجواد محبت، تهران: مؤسسه‌ی فرهنگی هنری شاعران پارسی‌زبان‏‫، ‏‫۱۴۰۰.
 • آخرین کتاب در دست انتشار “اشک لطف می‌کند” نام دارد.

ویراستاری و گردآوری

 • گ‍زی‍دهٔ ادب‍ی‍ات م‍ع‍اص‍ر: م‍ج‍م‍وع‍ه ش‍ع‍ر، گردآوری م‍ح‍م‍دج‍واد م‍ح‍ب‍ت، ت‍ه‍ران: ک‍ت‍اب ن‍ی‍س‍ت‍ان، ۱۳۷۸.
 • در ب‍اغ‌س‍ار ش‍ع‍ر م‍ع‍ل‍م: م‍س‍اب‍ق‍ه‌ی ش‍ع‍ر م‍ع‍ل‍م‌، آراس‍ته‌ی م‍ح‍م‍دج‍واد م‍ح‍ب‍ت، وزارت آم‍وزش و پ‍رورش، م‍ع‍اون‍ت ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی و ن‍ی‍روی ان‍س‍ان‍ی، س‍ت‍اد م‍رک‍زی ب‍زرگ‍داش‍ت م‍ق‍ام م‍ع‍ل‍م، ک‍رم‍ان‍ش‍اه: ن‍ش‍ر ص‍ب‍ح روش‍ن، ۱۳۷۸؛ ت‍ه‍ران: ان‍وار، ۱۳۷۹.
 • از آت‍ش خ‍ی‍م‍ه‌ه‍ای ع‍اش‍ورا: س‍روده‌ه‍ای ب‍رت‍ر در م‍س‍اب‍ق‍ه‌ی ش‍ع‍ر م‍عل‍م‌، ت‍ه‍ی‍ه و ت‍دوی‍ن س‍ت‍اد م‍رک‍زی ب‍زرگ‍داش‍ت م‍ق‍ام م‍ع‍ل‍م، وی‍راس‍ت‍ار م‍ح‍م‍دج‍واد م‍ح‍ب‍ت، ک‍رم‍ان‍ش‍اه: ن‍ش‍ر ص‍ب‍ح روش‍ن، ۱۳۷۸؛ ت‍ه‍ران: ان‍وار‏‫، ۱۳۷۹.
 • پ‍ن‍ج‍ره‌ی رو ب‍ه ب‍اغ: ی‍ادن‍ام‍ه‌ی ش‍ب‌ه‍ای ش‍ع‍ر ب‍ر ب‍ال خ‍ی‍ال ن‍ازک‌ان‍دی‍ش‍ان‌، ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام م‍ح‍م‍دج‍واد م‍ح‍ب‍ت، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری ان‍ج‍م‍ن ش‍ع‍ر و ادب رش‍ی‍د ی‍اس‍م‍ی، ک‍رم‍ان‍ش‍اه: ص‍ب‍ح روش‍ن، ۱۳۸۰.
 • سبزترین واژه‌ی اهورایی، آراسته‌ی محمدجواد محبت، ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم، وزارت آموزش و پرورش، به سفارش دفتر اجرایی طرح کتاب شهر، ‫تهران: مؤسسه‌ی نشر شهر، ‏‫۱۳۸۷.

نمونه ای از اشعار محمد جواد محبت

مرا به جرعه‌ای از یک نگاه مهمان کن

به این تسلی خوش، گاهگاه مهمان کن

اگرچه غرق گناهم ولی دلم پاک است

مرا به خاطر این بی‌گناه، مهمان کن

نخوانده آمده بودم کنار خاطر تو

مرا به خاطر این اشتباه مهمان کن

دوباره دست دعا جان‌پناه امنی ساخت

مرا به گوشه این جان ‌پناه مهمان کن

شنیده‌ام که کسی راز دل به چاه سپرد

مرا به جامی از آن آب چاه مهمان کن

 

درگذشت و خاکسپاری

محمد جواد محبت در ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ پس از چند سال بیماری درگذشت. مراسم خاکسپاری او روز جمعه ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ در گورستان باغ فردوس کرمانشاه برگزار شد.

محمد جواد محبت

عکسی از محمد جواد محبت، شاعر شعر معروف بچه‌ مدرسه‌ای‌ها

محمد جواد محبت

عکسی از شاعر دوکاج

محمد جواد محبت

عکسی از محمد جواد محبت، شاعر و معلم کرمانشاهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.