امروز برابر است با :31 فروردین 1403

جدیدترین مقاله ها

اصطلاحاتی برای پاره ای مراسم در شهرستان بانه سال 1345

 بانه یکی از شهرهای استان کردستان در غرب ایران است. اصطلاحاتی برای پاره ای مراسم در شهرستان بانه به...

خصوصیات خانوارها در شهرستان بانه

خصوصیات خانوارها در شهرستان بانه سال 1345

بانه یکی از شهرهای مرزی استان کردستان می باشد. خصوصیات خانوارها در شهرستان بانه در سال 1345به شرح زیر...

جمعیت و تعداد خانوار شهرستان بانه

جمعیت و تعداد خانوار شهرستان بانه در سال 1345

بانه یکی از شهرهای استان کردستان واقع در مرز غربی ایران است. جمعیت و تعداد خانوار شهرستان بانه در سال...

شعرا و ادبا و علمای بانه در سال 1345

شعرا و ادبا و علمای بانه در سال 1345 اسامی کمی در دست است که در اینجا به ذکر...

رویدادها و بیماری در شهرستان بانه

رویدادها و بیماری در شهرستان بانه سال 1345

شهر بانه در غرب استان کردستان قرار دارد. رویدادها و بیماری در شهرستان بانه به شرح زیر است. (بیشتر…)

تاریخ بانه

تاریخ بانه در سال 1345

بانه یکی از شهرستان‌های استان کردستان در غرب ایران می باشد. از تاریخ بانه پیش از اسلام اطلاعات چندانی در...

تاریخچه ها

هرسین

هرسین یکی از شهرستان‌های استان کرمانشاه است و مرکز این شهرستان شهر هرسینو می باشد. (بیشتر…)

قصرشیرین

قصرشیرین یکی از شهرهای استان کرمانشاه ایران است و مرکز این شهرستان شهر قصرشیرین است. (بیشتر…)

کنگاور

شهرستان کنگاور از شهرستان‌های استان کرمانشاه ایران است. مرکز این شهرستان شهر کنگاور است. (بیشتر…)

سرپل ذهاب

سرپل ذهاب یکی از شهرستان‌های استان کرمانشاه می باشد و این مرکز شهر شهرستان سرپل ذهاب است. (بیشتر…)

صحنه

صحنه یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه در ايران است. مرکز این شهرستان شهر صحنه است که‌ در شرق کرمانشاه قرار دارد. (بیشتر…)

سنقر

شهرستان سنقر یکی از شهرستان‌های استان کرمانشاه در غرب ایران می باشد. (بیشتر…)